جملات عاشقانه

 

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل را به
یکدیگر پیوند می دهد .

Love is
wide Ocean that joins two shores .

 

زندگی
بدون عشق بی معنی است ، و خوبی بدون عشق غیر ممکن .

Life whithout love is none sense and goodness whithout love is impossible .

 

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر
صدائی بلندتر خواهد بود .

Love
is  something silent , but it can be
louder than anything when it talks .

 

عشق آن است که همه خواسته ها را برای او
آرزوکنی !

Love is
when you find yourself spending every wish on him .

 

عشق گلی است که دو باغبان آن را می
پرورانند .

Love is
flower that is made to bloom by two gradeners .

 

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید .

Love is
like a flower which blossoms whit trust .

 

عشق یعنی ترس از دست دادن تو !

Love is
afraid of losing you !

 

پاسخ
، عشق است ، سؤال هر چه که باشد !

No matter what
the question is love is the answer !

 

وقتی
هیچ چیز جز عشق نداشته باشید آن وقت خواهید فهمید که عشق برای همه چیز کافیست .

When you  have nothing left but love than for the first time you become aware that love is enough .

 

زمانی
که همه چیز افتاده است ، عشق آن چیزی است که بر پا
می ماند .

Love is
the one thing that still stands when all else has fallen .

 

عشق مثل هوائی است که استشمام می کنیم ،
آن را نمی بینیم ، اما همیشه احساس و مصرفش می کنیم و بدون آن خواهیم مُرد .

Love is
like the air we breathe it may not always be seen , but it is always felt and
used and we will die without it .

/ 1 نظر / 30 بازدید
هنرهای زیبا

سلام... پیشاپیش از اینکه وبلاگتونو نخوندم و کامنت گذاشتم عذرخواهی می کنم... اومدم شما رو رسما دعوت کنم به وبلاگِ هنرهای زیبا سری بزنید... خوشحال میشم ... منتظرتون هستم ... سپاس